Δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια (Bachelor thesis)

Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5521
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Balkans
Investments
Economy of the Balkans
Keywords: Ελληνικές επιχειρήσεις;Επενδύσεις;Ανάπτυξη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5521
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Balkans
Investments
Economy of the Balkans
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-29T09:49:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2002
Advisor name: Ιωαννίδης, Χρυσόστομος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 131
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO432002.pdfSDO4320022.26 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons