Η απασχόληση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Bachelor thesis)

Αγουρίδου, Ευθυμία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5536
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης
Subject classification: Women--Employment
European Union
Keywords: Απασχόληση;Γυναίκες;Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5536
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO521998.pdf3.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons