Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (Bachelor thesis)

Καραγεωργούδη, Ασημίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5537
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Social policy
European Union
Keywords: Κοινωνική πολιτική;Ευρωπαϊκή Ένωση;Προοπτικές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5537
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO522001.pdf1.79 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons