Η σημασία των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επενδύσεις στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και κυρίως στον πρωτογενή τομέα (Bachelor thesis)

Βούλγαρη, Νεκταρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5629
Στα πλαίσια στης πτυχιακής εργασίας μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μία όσο το δυνατό περισσότερο ολοκληρωμένη εργασία με θέμα: "Η σημασία των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επενδύσεις στον Νομό Αιτωλ/νίας και κυρίως στον πρωτογενή τομέα". Η εργασία αυτή δόθηκε από τον κ. Νικολαΐδη Μιχάλη και έχει σαν σκοπό της πρώτον: να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει την σημασία των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και δεύτερον: να αναπτύξει τις επενδυτικές δυνατότητες που διαφαίνονται για την οικονομική ανάπτυξη ενός από τους νομούς της χώρας μας στον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι για την επίτευξη των σκοπών αυτών κατέβαλα ιδιαίτερες προσπάθειες για την καταγραφή, λεπτομερή ανάλυση και ανάπτυξη των στοιχείων που θα συντελέσουν στην διερεύνηση των δυνατοτήτων της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ευχαριστώ του καθηγητή μου κ. Νικολαΐδη που μου ανέθεσε το θέμα της εργασίας αυτής, όπως και για όλη την βοήθεια και τη συνεργασία που μου προσέφερε στην προσπάθειά μου να το φέρω εις πέρας. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν ηθικά για την εργασία αυτή.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Development
Investment
Keywords: Οικονομική ανάπτυξη;Επενδύσεις;Πρωτογενής τομέας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5629
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO281993.pdf816.66 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons