Διαχρονική ανάλυση ισολογισμών της Α.Ε. Μακαρονοποιίας "ΦΟΥΡΛΗΣ Τ. Α.Β.Ε.Ε." κατά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. (Bachelor thesis)

Δουκίδου, Ελισάβετ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5638
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού σπουδών των Τ.Ε.Ι. κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών . το θέμα το οποίο επέλεξα για την εκπληρώσει αυτής της υποχρεώσεις μου ανήκει στο γνωσιολογικό αντικείμενο της ανάλυσης των ισολογισμών . θεωρώ ουσιώδες για ένα πτυχιούχο του τμήματος λογιστικής να είναι σε θέση να ερμηνεύει σωστά χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων και στην συνέχεια να μπορεί σαν στέλεχος επιχειρήσεων να προλαμβάνει δυσμενείς εξελίξεις σε επιχειρήσεις που θα απασχολείται . Η πτυχιακή μου εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: α) Μια εισαγωγή στο θέμα της εργασίας β) Την ανάλυση βασικών εννοιών όπως, της ανάλυσης των ισολογισμών, της έννοιας των ισολογισμών και των αριθμοδεικτών . γ) Την ερμηνεία του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά . δ) Την πρακτική εφαρμογή των αριθμοδεικτών στα στοιχεία της επιχείρησης . ε) Τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Balance sheet
European Economic Community
Keywords: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα;Ισολογισμός;Μακαρονοποιία ΦΟΥΡΛΗΣ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5638
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO301990.pdf1.19 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons