Συγχωνεύσεις και εχθρικές εξαγορές σε Ελλάδα & Ε.Ένωση. Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, το παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank (Bachelor thesis)

Αραμπαμπασλη, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5663
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Mergers
Business enterprises
Consolidation and merger of corporations
Keywords: Εξαγορές - Συγχωνεύσεις;Τράπεζες;Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5663
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO762003.pdfSDO7620031.48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons