Ευρωαγορές - Eυρωδολάρια - ECC (Bachelor thesis)

Ζαχαριάδης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5683
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Banks and banking
Euro
Dollar
Keywords: Τράπεζες;Ευρώ;Δολάριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5683
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO341991.pdf525.78 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons