Ηλεκτρονικό εμπόριο-ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δυνατότητες προοπτικές νομικά ζητήματα (Bachelor thesis)

Μπλέτσας, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5684
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic commerce
Electronic funds transfers
Internet--Law and legislation
Data protection
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Διαδίκτυο;Προσωπικά δεδομένα;Προστασία;Ασφάλεια;Ηλεκτρονικές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5684
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1582002.pdf1.76 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons