Προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο νομό Καβάλας (Bachelor thesis)

Μαρμαρού, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5766
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Unemployment
Manpower policy
Public service employment--Greece
Keywords: Ανεργία;Ελλάδα;Πολιτικές απασχόλησης;ΟΑΕΔ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5766
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Unemployment
Manpower policy
Public service employment--Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-30T06:20:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2000-09
Advisor name: Κουτρούκης, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 107
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1352000.pdf2.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons