Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση αγορών στις μικρές επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Γουρούνας, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5795
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
E-Commerce
Small business
Keywords: Παράγοντες;Διαδίκτυο;Αγορές;Μικρές επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5795
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO602008.pdf2.22 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons