Αγροτουρισμός στην Ελλάδα. Ανάλυση-προοπτικές (Bachelor thesis)

Γκόγκου, Στυλιανή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5837
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Agritourism
Ecotourism
Greece
Keywords: Αγροτουρισμός;Ελλάδα;Ανάλυση;Προοπτικές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5837
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO651997.pdf3.07 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons