Προσομοίωση σε κυκλώματα κατατμητών και ηλεκτρονικών κινητηρίων συστημάτων συνεχούς ρεύματος με έλεγχο από κατατμητές στο Neapolis 6.2 (εμφάνιση κυκλώματος) (Bachelor thesis)

Φέρλας, Γεώργιος-Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5855
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την συνέχιση και την ολοκλήρωση της προσπάθειας μιας σειράς πτυχιακών εργασιών για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού περιβάλλοντος στο οποίο θα γίνεται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά την εξομοίωση στο πρόγραμμα Neapolis. Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η εμφάνιση των κυκλωμάτων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, κατά την εξομοίωση των κατατμητών A,B,C,D και Ε τάξης όπως και κινητήρια συστήματα συνεχούς ρεύματος με κατατμητές. Τα αποτελέσματα της εξομοίωσης θα εμφανίζονται σε όργανα μέτρησης, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των κύματομορφών που προκύπτουν από τις τιμές των οργάνων στη διάρκεια μιας περιόδου. Οι κυματομορφές αυτές θα παρουσιάζονται σε διαφορετικά παράθυρα, ενώ θα είναι επίσης δυνατή η μετάβαση από το περιβάλλον του κυκλώματος στο κλασικό περιβάλλον εξομοίωσης, ενώ αυτή εξελίσσεται.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Engineering
Electronics
Keywords: Πληροφορική;Ηλεκτρονική;Μηχανική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5855
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1252012.pdf1.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons