Εκτίμηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP στα ασύρματα δίκτυα τύπου IEEE 802.11 (Wi-Fi) (Bachelor thesis)

Αναγνώστου, ΦωτεινήΚαραγιοβάννη, Πετρούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5866
To πρωτόκολλο TCP (transmission Control Protocol) είναι το κυρίαρχο πρωτόκολλο μεταφοράς στο Διαδίκτυο. Ο κλασσικός μηχανισμός ελέγχου συμφόρησης που διαθέτει TCP Reno στηρίζεται στην σταδιακή αύξηση της ροής των δεδομένων προκειμένου να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικτυακών πόρων (bandwidth) και όταν έχουμε συμφόρηση η ροή των δεδομένων μειώνετε απότομα. Ο μηχανισμός αυτός είναι ανεπαρκής για τη μεταφορά δεδομένων στα ασύρματα δίκτυα. Το TCP ως αξιόπιστη μέθοδος μετάδοσης έχει εξελιχθεί μέσω του χρόνου σε ένα μίγμα μερικών σύνθετων πρωτοκόλλων Η δυνατότητά του να διασφαλίζει τον έλεγχο ροής είναι ένας αρκετά σύνθετος ερευνητικός τομέας και ένα καλά μελετημένο κομμάτι, με ένα πλήθος αλγορίθμων. Στο πειραματικό μας μέρος εμείς θα συγκρίνουμε και θα αξιολογήσουμε τους αλγόριθμους συμφόρησης Reno, Veno, Vegas, Westwood, Bic και Cubic.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Wireless Internet
Internet
Keywords: Πληροφορική;Ασύρματα δίκτυα;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5866
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1292011.pdf1.61 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons