Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιορισμοί της (Bachelor thesis)

Βεδέ, Ζήνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5887
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Free trade
Freedom of movement (International law)
Freedom of movement--European Union countries
Keywords: Ελεύθερο εμπόριο;Ευρωπαϊκή Ένωση;Μεταφορά εμπορευμάτων;Ελεύθερη διακίνηση αγαθών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5887
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1532002.pdf1.31 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons