Υποσταθμός μέσης τάσης καταναλωτή - κατασκευαστικά στοιχεία (Bachelor thesis)

Πετρίδης, ΚυριάκοςΠετρίδης, Πέτρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5895
Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως κύριο στόχο να περιγράφει το τρόπο με τον οποίο μπορεί να στηθεί ένας υποσταθμός μέσης τάσης σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή όταν αυτό απαιτείται. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο εφαρμογής και συγκεκριμένα τον υποσταθμό ενός μεγάλου ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποτελείται από δυο παραλληλισμένους μετασχηματιστές ισχύος 1600KVA ο καθένας. Η εργασία αποτελείται κυρίως από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρει απαραίτητα θεωρητικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει αυτός που πρόκειται να εγκαταστήσει έναν υποσταθμό μέσης τάσης. Το δεύτερο που αναφέρεται στον υπολογισμό των παραμέτρων και όλων των στοιχειών της εγκατάστασης καθώς και στις προδιαγραφές των στοιχειών αυτών οι οποίες συμμορφώνονται στους διεθνής κανονισμούς. Το τρίτο στο οποίο ασχολούμαστε με την επιλογή των στοιχειών της εγκατάστασης σύμφωνα με την μελέτη που προκύπτει από το δεύτερο μέρος, και στο στήσιμο του υποσταθμού. Τέλος γίνεται μια απλή περιγραφή για την διαδικασία χειρισμών που γίνονται προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τον υποσταθμό και να τον θέσουμε σε διαδικασία λειτουργίας ώστε να τροφοδοτήσουμε τον εν λόγο καταναλωτή, καθώς και όλα τα μέσα προστασίας που λαμβάνονται σε αυτήν την διαδικασία.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electrical engineering
Electricity
Keywords: Ηλεκτρικό ρεύμα;Ηλεκτρολογία;ΔΕΗ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5895
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1362009.pdf5.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons