Σχεδίαση και κατασκευή αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής και λογισμικού αξιοποίησης της σε χώρους ψυχαγωγίας (Bachelor thesis)

Δημητράτου, ΑντιγόνηΧαραλαμπίδης, Ευστάθιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5911
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή μιας αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής και λογισμικού αξιοποίησης της σε χώρους ψυχαγωγίας. Το σύστημα αποτελείται από μία επιφάνεια πολλαπλής αφής η οποία έχει ενσωματωθεί σε ένα τραπέζι και με κατάλληλο λογισμικό θα αποτελέσει ένα αλληλεπιδραστικό τραπέζι αφής στο χώρο ενός εστιατορίου. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το μενού το εστιατορίου, τις τιμές, τα προϊόντα καθώς επίσης και να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους βλέποντας φωτογραφίες του εστιατορίου, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και διασκεδαστικές εφαρμογές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και εύχρηστου συστήματος μιας και οι χρήστες πιθανόν να μην έχουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τις τεχνολογίες πολλαπλής αφής, αφού γενικά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στα δεδομένα της χώρας μας. Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οθονών αφής, οι τεχνολογίες πολλαπλής αφής που χρησιμοποιούνται σε τέτοια συστήματα, η τεχνολογία που επιλέξαμε εμείς, η ανάλυση των απαιτήσεων καθώς και ο σχεδιασμός. η υλοποίηση και ο έλεγχος τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού που απαιτούνταν για την υλοποίηση της τελικής μας κατασκευής.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Software
Entertainment
Keywords: Πληροφορική;Λογισμικό;Αλληλεπίδραση;Οθόνη αφής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5911
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 114-117
Subject classification: Computer science
Software
Entertainment
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-30T19:22:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publication date: 2011
Abstract: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή μιας αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής και λογισμικού αξιοποίησης της σε χώρους ψυχαγωγίας. Το σύστημα αποτελείται από μία επιφάνεια πολλαπλής αφής η οποία έχει ενσωματωθεί σε ένα τραπέζι και με κατάλληλο λογισμικό θα αποτελέσει ένα αλληλεπιδραστικό τραπέζι αφής στο χώρο ενός εστιατορίου. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το μενού το εστιατορίου, τις τιμές, τα προϊόντα καθώς επίσης και να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους βλέποντας φωτογραφίες του εστιατορίου, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και διασκεδαστικές εφαρμογές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και εύχρηστου συστήματος μιας και οι χρήστες πιθανόν να μην έχουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τις τεχνολογίες πολλαπλής αφής, αφού γενικά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στα δεδομένα της χώρας μας. Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οθονών αφής, οι τεχνολογίες πολλαπλής αφής που χρησιμοποιούνται σε τέτοια συστήματα, η τεχνολογία που επιλέξαμε εμείς, η ανάλυση των απαιτήσεων καθώς και ο σχεδιασμός. η υλοποίηση και ο έλεγχος τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού που απαιτούνταν για την υλοποίηση της τελικής μας κατασκευής.
Advisor name: Παλαιγεωργίου, Γεώργιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 117
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1442011.pdf2.37 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons