Διαμόρφωση της συμπεριφοράς ρομποτικού συστήματος από την ανίχνευση της διάθεσης ανθρώπου με την βοήθεια συστήματος όρασης και τη μελέτη των εκφράσεων του προσώπου του (Bachelor thesis)

Χρήστου, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5931
Η ρομποτική είναι ο κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδίασμά και τη λειτουργία των ρομπότ, καθώς και την έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) κατά τη δεκαετία του 1980 άνοιξε ευρύτατες προοπτικές εφαρμογής της στη ρομποτική. Όπως είναι γνωστό, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας της πληροφορικής και αφορά την κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού εφοδιασμένων με ικανότητα μάθησης, δυνατότητα κατανόησης της φυσικής γλώσσας, ικανότητα αξιολόγησης στοιχείων, λήψης αποφάσεων κ.ά. Οι σχετικές έρευνες στον τομέα της ρομποτικής αφορούν την κατασκευή ρομπότ τα οποία πέρα από τις βασικές αισθήσεις, όπως η αφή και η όραση, θα είναι εφοδιασμένα με αντιληπτικές ικανότητες (π.χ. αντίληψη σχημάτων, μορφών, εικόνων κ.λπ.), με ικανότητα διεξαγωγής λογικών συνειρμών και εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς και με δυνατότητες ανακατανομής δεδομένων ανάλογα με τη χρήση για την οποία ζητούνται και με ικανότητα αυτοδιόρθωσης. Στον τομέα αυτόν εμπλέκεται η υπολογιστική όραση ή ΟσιπρυτοΓ Vision που επιτρέπει σε μηχανές να βλέπουνε. Η όραση υπολογιστών ασχολείται με την αυτοματοποιημένη εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από εικόνες ή ακολουθίες εικόνων. Το πεδίο εφαρμογών της είναι ιδιαίτερα ευρύ, αφού η εικόνα περιέχει μεγάλα ποσά πληροφορίας που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλότροπα από τις μηχανές. Απώτερος στόχος είναι η κατασκευή συστημάτων τα οποία θα αντιλαμβάνονται τον ορατό κόσμο με ανθρώπινη ευφυΐα. Αν και η έρευνα στην περιοχή έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο, απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από την εκπλήρωση αυτού του οράματος. Βασικός στόχος αυτής της πτυχιακής, είναι η μελέτη και η δημιουργία αλγορίθμων έτσι ώστε να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ ρομπότ και ανθρώπου σε πραγματικό χρόνο (real time). To robot στην αρχική του κατάσταση είναι σε αναμονή μέχρι να αντιληφθεί κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο, από την στιγμή που γίνει αυτό, το robot κάνει έναν υπολογισμό της απόστασης μεταξύ αυτού και του ανθρώπου, έτσι ώστε να αποφασίσει εάν θα κινηθεί εμπρός ή καθόλου προς αυτόν. Όλο αυτό γίνεται γιατί θα πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη απόσταση έτσι ώστε να ανταλλάξει δεδομένα. Θα πρέπει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει μονάχα με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα δεδομένα που μπορεί να λάβει το όχημα είναι η χαρά, η έκπληξη και ο φόβος. Ανάλογα το συναίσθημα θα κάνει και την ανάλογη κίνηση. Το τελευταίο κομμάτι είναι η εύρεση και η διατήρηση της τελικής εικόνας την οποία επεξεργάζεται η υπολογιστική μονάδα η οποία είναι τοποθετημένη πάνω στο όχημα. Η εύρεση της καταλληλότερης εικόνας γίνεται χειροκίνητα καθώς οι συνθήκες φωτισμού διαφέρουν από περιβάλλον σε περιβάλλον.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Robotics
Artificial intelligence
Keywords: Πληροφορική;Ρομποτική;Τεχνητή νοημοσύνη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5931
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1512011.pdf1.9 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons