Ανάπτυξη Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου Αερίου στο Πείραμα LHCb του CERN (Bachelor thesis)

Μάρτος, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5934
Στη διπλωματική αυτή εργασία μελετώνται και υλοποιούνται συστήματα αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται σε ανιχνευτικές διατάξεις πειραμάτων φυσικής υψηλών ενεργειών. Συγκεκριμένα μελετάται και επεκτείνεται το σύστημα ελέγχου Αερίου του Φασματόμετρου Μιονίων του πειράματος LHCb στον επιταχυντή LHC στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικής Έρευνας CERN. Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται μια συνοπτική περιγραφή του Ευρωπαϊκού Κέντρου CERN, του επιταχυντή LHC και του πειράματος LHCb. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το Σύστημα Ελέγχου του Ανιχνευτή LHCb. τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται και οι αρχές λειτουργίας του. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνικές υλοποίησης στο σύστημα αυτόματου ελέγχου του αερίου.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Automation
Computer science
Gas
Keywords: Αυτοματισμός;Πληροφορική;Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου;Αέριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5934
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1512011.pdf1.9 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons