Σύστημα ψύξης με απορρόφηση (Bachelor thesis)

Καλαντζής, Μελέτιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5962
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Engineering
Cooling
Absorption
Keywords: Σύστημα ψύξης;Απορρόφηση;Μηχανολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5962
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1682008.pdf1.24 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons