Μελέτη σύγχρονών διατάξεων αξιοποίησης της ενέργειας των παλιρροιών και ρευμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Χρυσοβαλάντης, ΔημήτριοςΨωμιάδης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5963
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά στη μεγάλη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παγκόσμια μελλοντική ενεργειακή επάρκεια. Εκτενής αναφορά γίνεται στην παλιρροϊκή ενέργεια καθώς και σε διατάξεις που την αξιοποιούν. Σκοπός είναι να καταστεί όσο γίνεται σαφέστερη τόσο η λειτουργία όσο και η μελλοντικές δυνατότητες των διατάξεων. Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση μελέτης αξιοποίησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Πορθμό του Εύριπου, στην Χαλκίδα, μέσω εκμετάλλευση της Παλιρροϊκής ενέργειας που παρουσιάζεται στο στενό.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Electric power
Tides
Renewable energy sources
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια;Παλίρροιες;Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5963
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 91-93
Subject classification: Electric power
Tides
Renewable energy sources
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-30T21:52:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publication date: 2011-11
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά στη μεγάλη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παγκόσμια μελλοντική ενεργειακή επάρκεια. Εκτενής αναφορά γίνεται στην παλιρροϊκή ενέργεια καθώς και σε διατάξεις που την αξιοποιούν. Σκοπός είναι να καταστεί όσο γίνεται σαφέστερη τόσο η λειτουργία όσο και η μελλοντικές δυνατότητες των διατάξεων. Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση μελέτης αξιοποίησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Πορθμό του Εύριπου, στην Χαλκίδα, μέσω εκμετάλλευση της Παλιρροϊκής ενέργειας που παρουσιάζεται στο στενό.
Advisor name: Κόγια, Φωτεινή Γ.
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 93
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1732011.pdf2.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons