Αυτοματισμός με PLC μεταφορικών ταινιών χύμα λιπάσματος και Α' υλών Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Bachelor thesis)

Λέκος, ΕλευθέριοςΒάιος, Κούλπας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5975
Στο εργοστάσιο της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων με έδρα την Νέα Καρβάλη Καβάλας, λειτουργούν σήμερα 4 γραμμές διακίνησης χύμα λιπάσματος και μεταφοράς Α' υλών. Κάθε γραμμή αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταφορικών ταινιών και κάθε μεταφορική ταινία για την κίνησή της χρησιμοποιεί τον δικό της ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα. Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας που περιλαμβάνει το κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού κάθε ηλεκτροκινητήρα. Το κύκλωμα αυτοματισμού κάθε γραμμής πραγματοποιείται με την βοήθεια κλασσικού αυτοματισμού και η αλληλεπίδραση με τον χειριστή της γραμμής γίνεται μέσω ενδεικτικών λυχνιών και ορισμένων εποπτικών διαγραμμάτων. Οι 4 πίνακες ελέγχου των γραμμών δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Phosphatic fertilizers
Automation
Industry
Keywords: Φωσφορικά λιπάσματα;Βιομηχανία;Αυτοματισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5975
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1772010.pdf6.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons