Διαδικτυακή διαφήμιση: Μια έρευνα της συμπεριφοράς της στάσης των χρηστών διαδικτύου. (Bachelor thesis)

Κοτζιά, ΣοφίαΧαρατσίδου, Ειρήνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/598
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet users
Advertising
Marketing
Keywords: Διαδίκτυο;Διαδικτυακή διαφήμιση;Χρήστες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/598
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet users
Advertising
Marketing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-28T18:00:57Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012-10
Advisor name: Χατζούδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 219
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013228.pdf3.54 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons