Εξοικονόμηση ενέργειας με επεμβάσεις στον Η/Μ κτιριακού τομέα (Bachelor thesis)

Ασάρβελης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5993
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Energy conservation
Building
Engineering
Keywords: Εξοικονόμηση ενέργειας;Κτίρια;Μηχανολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5993
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2102010.pdf3.73 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons