Έξυπνο σπίτι. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση πάνω σε αυτόνομο σύστημα (embedded system) και διαχείριση μέσω Διαδικτύου (Bachelor thesis)

Γκούσκος, Διονύσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5999
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Home
Design
Internet
Keywords: Έξυπνο σπίτι;Σχεδιασμός;Διαδίκτυο;Αυτόνομο σύστημα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5999
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2242009.pdf1.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons