Μελέτη της γήρανσης (ageing) των μονωτικών υλικών υπό εφαρμογή τάσεως (Bachelor thesis)

Γκάτας, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6007
Η πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη και τη μέτρηση της γήρανσης των μονωτικών υλικών υπό εφαρμογή τάσης. Είναι κυρίως βιβλιογραφική, ενώ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 2010. Χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο, γίνεται μια εισαγωγή στην εργασία και αναφέρεται θεωρητικά στα μονωτικά υλικά, με διάφορα παραδείγματα για την γήρανση. _ Στο δεύτερο, παρουσιάζονται διάφορα πειράματα με βάση τη γήρανση των μονωτικών υλικών. Τέλος στο τρίτο, εμφανίζονται τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε σχέση με τη γήρανση, αλλά και τρόποι αποφυγής της. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρδάκη Γεώργιο για την εμπιστοσύνη που έδειξε για την ανάθεση της πτυχιακής εργασίας, αλλά και για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσε.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Insulating materials industry
Ageing
Electrical engineering
Keywords: Μονωτικά υλικά;Γήρανση;Ηλεκτρολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6007
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2302007.pdf2.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons