Τεχνολογικές δυνατότητες και κατά πόσο επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Τατσιώκα, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/601
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Technology
Enterprise
Keywords: Τεχνολογία;Επιχειρήσεις;Αποδοτικότητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/601
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013226.pdf910.26 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons