Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων, με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Ruby on Rails (Bachelor thesis)

Γεωργούλας, ΙορδάνηςΚαραγιάννης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6025
Ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος κόσμος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με τις νέες πιο ευέλικτες και “ανώδυνες” τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, καθιστούν απαραίτητη την ηλεκτρονική υπόσταση κάθε επιχείρησης, μιας και το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής μας. Ο αναγνώστης του παρόντος συγγράμματος θα είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τις αρχές και την φιλοσοφία της αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού Ruby και του Web Framework Ruby On Rails (RoR). Επί πλέον θα γίνει εκτενής αναφορά στη λογική, την λειτουργία και στην απαραίτητη δομή που θα πρέπει να έχει μια διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων τόσο από την πλευρά του διαχειριστή (ιδιοκτήτης) όσο και από την πλευρά του χρήστη (πελάτης).
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Internet
Web archiving
Keywords: Πληροφορική;Διαδίκτυο;Αρχειοθέτηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6025
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2332011.pdf1.15 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons