Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης και διερεύνηση της αποδοχής των ειδικών εκδηλώσεων του Facebook. (Bachelor thesis)

Σεϊτίδου, ΕλένηΦωτοπούλου, Ιωάννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/603
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Social media
Consumer Behavior
social capital
Keywords: Κοινωνικό κεφάλαιο;Μάρκετινγκ;Συμπεριφορά καταναλωτή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/603
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013225.pdf2.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons