Επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων 1050 κατοίκων (Bachelor thesis)

Έππας, Δημοσθένης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6038
Alternative title / Subtitle: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχαναλογίας
Subject classification: Environment
effluents
Town
Keywords: Περιβάλλον;Λύματα;Απόβλητα;Πόλη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6038
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF2492009.pdf1.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons