Οι επιθυμίες των χρηστών στον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού εμπορίου: Η επίδραση από την ηλικία, το εισόδημα και την εκπαίδευση. (Bachelor thesis)

Πρεμτσής, Λάζαρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/605
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Internet users
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Καταναλωτές;Διαδικτυακές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/605
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013223.pdf2.78 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons