Ανάπτυξη web εφαρμογής για την διαχείριση εταιρείας courier (Bachelor thesis)

Παρράς, ΓεώργιοςΒάρκας Ευάγγελος, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6066
Στόχος της παρακάτω πτυχιακής είναι η καλύτερη και mo αποδοτική λειτουργία μιας εταιρείας courier . Σημαντικό μειονέκτημα παρόμοιων εταιρειών αποτελεί ο αιτoύμεvoς χρόνος αποστολής, η μη ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης των πελατών και των παραληπτών καθώς επίσης και η απουσία δυνατότητας επίβλεψης της πορείας της εταιρείας στο σύνολο. Μέσω της online συμπλήρωσης του Voucher cm0 τον χρήστη καθώς και της συνεχής επίβλεψης ,ανανέωσης και άμεσης ενημέρωσης της βάσης της εταιρείας ,μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παραλαβής και αποστολής ενός δέματος, Ταυτόχρονα,ο παραλήπτης, μπορεί άμεσα Kcn γρήγορα να πληροφορηθεί για τυχόν δέματα που τον αφορούν ενώ οι υπεύθυνοι της εταιρείας μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν την πραγματική λειτουργία ή υπολειτουργία των καταστημάτων τους. Η ανάπτυξη της παρακάτω εφαρμογής , μέσω της αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων τεχνικών και της εισαγωγής νέων ,ευελπιστεί όχι μόνο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, αλλά την αλλαγή του συνολικού τρόπου διαχείρισης της εταιρείας αναβαθμίζοντας σημαντικούς παράγοντες λειτουργίας που μέχρι τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψιν.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Computer science
Courier services
Application software--Development
Keywords: Πληροφορική;Ανάπτυξη εφαρμογής;Ταχυμεταφορές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6066
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF3402010.pdf1.58 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons