Προσδιορισμός των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο πλαίσιο On-line αγορών. (Bachelor thesis)

Καλύβα, ΑσπασίαΝικολάου, Αγγελική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/608
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behaviour
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Συμπεριφορά καταναλωτή;Διαδικτυακές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/608
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013219.pdf1.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons