Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στο e-banking. (Bachelor thesis)

Δημητράνα, Νίκη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/611
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic banking
Consumer behaviour
Keywords: Ηλεκτρονική τραπεζική;Συμπεριφορά καταναλωτή;Διαδικτυακές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/611
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013216.pdf2.97 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons