Η σημασία των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου (Bachelor thesis)

Κοσσύβας, Κώστας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mutual funds--Law and legislation
Stock funds
Stock market
Keywords: Αμοιβαία κεφάλαια;Επενδύσεις;Χρηματιστήριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO771998.pdfSDO7719983.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons