Η σημασία των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου (Bachelor thesis)

Κοσσύβας, Κώστας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mutual funds--Law and legislation
Stock funds
Stock market
Keywords: Αμοιβαία κεφάλαια;Επενδύσεις;Χρηματιστήριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Mutual funds--Law and legislation
Stock funds
Stock market
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-31T19:05:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1998
Advisor name: Πυραλεμίδου, Αννα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 82
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO771998.pdfSDO7719983.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons