Καθυστερήσεις χορηγήσεων στις τράπεζες (διαδικασία μεταφοράς λογ/σμών σε οριστικές καθυστερήσεις, διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων) (Bachelor thesis)

Καλτσάμη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6162
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: funding
Banks and banking
Keywords: Καθυστερήσεις;Χορηγήσεις;Τράπεζες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6162
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO581994.pdf1.41 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons