Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα: μια διαχρονική προσέγγιση σε θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο (Bachelor thesis)

Συγκουρίδου, Αθηνά


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/617
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Greece
Research
Keywords: Φορολογικό σύστημα;Ελλάδα;Έρευνα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/617
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Taxation
Greece
Research
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-28T21:06:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011-10
Advisor name: Χατζούδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 125
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011209.pdf20.25 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons