Επενδύσεις: η ελληνική πραγματικότητα (Bachelor thesis)

Μαγιόπουλος, Σωτήριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6219
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Investments
Stock
Funds-flow statements
Keywords: Αποθέματα;Επενδύσεις;Κεφάλαια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6219
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO971994.pdfSDO9719943.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons