Σύσταση - λειτουργία - έλεγχος και φορολογία Ανώνυμων Εταιριών (Bachelor thesis)

Αϊβαζίδου, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6338
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Private limited company
Law and legislation
Taxation
Keywords: Ανώνυμες εταιρείες;Σύσταση εταιρείας;Φορολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6338
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Private limited company
Law and legislation
Taxation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-02T22:05:36Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 2005
Advisor name: Τσομπανόπουλος, Βαγγέλης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 82
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1212005.pdfSDO121200563.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons