Βάση δεδομένων φαρμακευτικού συλλόγου (Bachelor thesis)

Ρώμα, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6359
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Subject classification: Database design
C++ (Computer program language)
Keywords: Λογισμικό;Ανάλυση προγράμματος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6359
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Database design
C++ (Computer program language)
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T06:13:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τεχνολογικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publication date: 9999
Advisor name: Αλεβίζος, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Publishing institution: teikav
Number of pages: 61
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1052006.pdf880.98 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons