Διαχρονική και διαεπιχειρησιακή [sic] ανάλυση των επιχειρήσεων Θράκη Α.Ε. και Γιοβάνη Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της 4ης οδηγίας της ΕΟΚ (Bachelor thesis)

Βουτσίδου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6376
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Stock companies
Financial statements--Case studies
Ratio analysis
Keywords: Ανώνυμη εταιρεία;Ισολογισμός;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Περιπτωσιακή μελέτη;Θράκη Α.Ε.;Γιοβάνη Α.Ε.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6376
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO781991.pdf1.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons