Πληθωρισμός στην Ελλάδα : αίτια, μετρήσης [sic], μεταβολές, επιπτώσεις (Bachelor thesis)

Τούπης, Στέργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6383
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Inflation (Finance)--Greece
Macroeconomics
Keywords: Πληθωρισμός;Ελλάδα;Μακροοικονομία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6383
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Inflation (Finance)--Greece
Macroeconomics
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T11:14:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 999
Advisor name: Καρασσαβόγλου, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 86
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO941996.pdf1.3 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons