Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα - Εμπειρική έρευνα (Bachelor thesis)

Αμοργιανός, ΔημήτρηςΚοντομίχη, Αγγελική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/639
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Family-owned business enterprises
Greece
Keywords: Οικογενειακές επιχειρήσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/639
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Family-owned business enterprises
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-29T10:48:35Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013-05
Advisor name: Πολυχρονίδου, Περσεφόνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 114
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
There are no files associated with this item.This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons