Ανάλυση των ισολογισμών της Πετρόλα Ελλάς Ελληνική Βιομηχανική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.Β.Ε. μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. 1981-1989 (Bachelor thesis)

Σερκέρκα, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6410
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Petroleum industry
Keywords: Ισολογισμός;Βιομηχανία;Πετρέλαια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6410
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Finance
Accounting
Petroleum industry
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T16:50:35Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1992-02-10
Advisor name: Αρβανιτίδης, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 115
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO21992.pdf4.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons