Τοπική αυτοδιοίκηση - τοπική ανάπτυξη και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του Νομού Καβάλας (Bachelor thesis)

Λιαλεχτή, Κιοσσέ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6412
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Local government
Regional development
Keywords: Τοπική αυτοδιοίκηση;Περιφερειακή ανάπτυξη;Οικονομία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6412
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO21993.pdf3.07 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons