Αμοιβαία κεφάλαια (Bachelor thesis)

Ρίζου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6417
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mutual funds
Investments
Keywords: Αμοιβαία κεφάλαια;Επενδύσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6417
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1271999.pdf5.05 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons