Η λειτουργία και η χρησιμότητα του internet στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Μήλιος - Σιούλης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6418
Προσπαθώντας κανείς να περιγράφει συνολικά το Internet αντιμετωπίζει δυσκολία γιατί όσες είναι οι δυνατότητες και υπηρεσίες που αυτό προσφέρει και διαθέτει, τόσες θα μπορούσαν να είναι και οι περιγραφές του. Γενικά το Internet βασίζεται σε δύο άξονες : τον άξονα της επικοινωνίας και αυτόν της πληροφόρησης. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, το Internet προσφέρει μια θαυμάσια δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Internet είναι μια μεγάλη κοινωνία ανθρώπων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κοινωνίας είναι η ανομοιογένεια στο επίπεδο της φυλής, της κουλτούρας, της θρησκείας. Αυτή ακριβώς είναι και η ‘μαγεία’, άνθρωποι, χρήστες του Internet από διαφορετικές εθνότητες και κουλτούρες μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τις περισσότερες φορές αρμονικά μεταξύ τους. Ο δεύτερος άξονας, αυτός της πληροφορίας είναι εξίσου σημαντικός. Η χρησιμότητα του Internet βρίσκεται στην ίδια την πληροφορία. Ας σημειωθεί ότι ένας όρος που χρησιμοποιείται από πολλούς για το Internet είναι ο όρος Ύπερλεωφόρος Πληροφοριών’. Το Internet είναι μια τεράστια και ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών κάθε είδους. Οι χρήστες του Internet, συνδεδεμένοι όντας μεταξύ τους, μπορούν και απολαμβάνουν την δυνατότητα διαμοιρασμού της πληροφορίας. Ως ισχυρό λοιπόν εργαλείο πληροφόρησης επιτρέπει στον χρήστη να μην περιορίζεται μόνο στους πόρους του υπολογιστή του αλλά να έχει στην διάθεση του, κάθε στιγμή, πρόσβαση σε εκατομμύρια διαφορετικούς πόρους. Τελικά αυτά τα δύο στοιχεία, η πληροφορία και η επικοινωνία είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα για ακριβή περιγραφή του Internet. Πέρα όμως από αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το όλο σύστημα λειτουργεί μέσω φυσικών διασυνδέσεων ανάμεσα σε χιλιάδες δίκτυα και εκατομμύρια μεμονωμένους υπολογιστές. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που κάνει το Internet ένα υπερδίκτυο. Το Υπερδίκτυο αυτό, που είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο αναπτύσσεται με εκπληκτικά μεγάλους ρυθμούς και για αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για την μελλοντική ζωή του ανθρώπου. Μα περισσότερο από όλα είναι ένα καθημερινό και χρήσιμο εργαλείο για πολλές διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Network
Computer
Keywords: Διαδίκτυο;Δίκτυα;Υπολογιστής;Εργαλεία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6418
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 220-221
Subject classification: Internet
Network
Computer
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T17:29:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1997
Abstract: Προσπαθώντας κανείς να περιγράφει συνολικά το Internet αντιμετωπίζει δυσκολία γιατί όσες είναι οι δυνατότητες και υπηρεσίες που αυτό προσφέρει και διαθέτει, τόσες θα μπορούσαν να είναι και οι περιγραφές του. Γενικά το Internet βασίζεται σε δύο άξονες : τον άξονα της επικοινωνίας και αυτόν της πληροφόρησης. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, το Internet προσφέρει μια θαυμάσια δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Internet είναι μια μεγάλη κοινωνία ανθρώπων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κοινωνίας είναι η ανομοιογένεια στο επίπεδο της φυλής, της κουλτούρας, της θρησκείας. Αυτή ακριβώς είναι και η ‘μαγεία’, άνθρωποι, χρήστες του Internet από διαφορετικές εθνότητες και κουλτούρες μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τις περισσότερες φορές αρμονικά μεταξύ τους. Ο δεύτερος άξονας, αυτός της πληροφορίας είναι εξίσου σημαντικός. Η χρησιμότητα του Internet βρίσκεται στην ίδια την πληροφορία. Ας σημειωθεί ότι ένας όρος που χρησιμοποιείται από πολλούς για το Internet είναι ο όρος Ύπερλεωφόρος Πληροφοριών’. Το Internet είναι μια τεράστια και ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών κάθε είδους. Οι χρήστες του Internet, συνδεδεμένοι όντας μεταξύ τους, μπορούν και απολαμβάνουν την δυνατότητα διαμοιρασμού της πληροφορίας. Ως ισχυρό λοιπόν εργαλείο πληροφόρησης επιτρέπει στον χρήστη να μην περιορίζεται μόνο στους πόρους του υπολογιστή του αλλά να έχει στην διάθεση του, κάθε στιγμή, πρόσβαση σε εκατομμύρια διαφορετικούς πόρους. Τελικά αυτά τα δύο στοιχεία, η πληροφορία και η επικοινωνία είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα για ακριβή περιγραφή του Internet. Πέρα όμως από αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το όλο σύστημα λειτουργεί μέσω φυσικών διασυνδέσεων ανάμεσα σε χιλιάδες δίκτυα και εκατομμύρια μεμονωμένους υπολογιστές. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που κάνει το Internet ένα υπερδίκτυο. Το Υπερδίκτυο αυτό, που είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο αναπτύσσεται με εκπληκτικά μεγάλους ρυθμούς και για αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για την μελλοντική ζωή του ανθρώπου. Μα περισσότερο από όλα είναι ένα καθημερινό και χρήσιμο εργαλείο για πολλές διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις.
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 221
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO41997.pdf4.73 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons