Ξέπλυμα χρήματος : η εγκληματικότητα στον τραπεζικό τομέα (Bachelor thesis)

Σμαϊλης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6421
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Money laundering
Bank fraud
Keywords: Τραπεζικές απάτες;Ξέπλυμα χρήματος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6421
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Money laundering
Bank fraud
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T17:48:39Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 999
Advisor name: Πιπιλιαγκόπουλος, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 52
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO8802000.pdf2.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons