Λογιστικός χειρισμός του ΦΠΑ σε όλες τις κατηγορίες τηρήσεως βιβλίων του Κ.Φ.Σ. και στις απαλλασσόμενες (Bachelor thesis)

Ιωσηφίδης, Αντώνιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6424
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Business
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6424
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 219
Subject classification: Accounting
Taxation
Business
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-11-03T18:04:22Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1990
Advisor name: Δεν υπάρχει πληροφορία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 219
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO61990.pdf14.71 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons