Εμπειρική έρευνα ποιοτικών προϋποθέσεων ενός δανείου ή δανείων (Bachelor thesis)

Τερζοπούλου, ΕλένηΚιντερλή, Ιωάννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6429
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Banks and bankink
Commercial loans
Keywords: Τράπεζες;Δάνεια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6429
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO891992.pdf1.35 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons